Reklam Office

Reklam Nedir


Anasayfa                             

Reklam Nedir?

     Reklam, televizyon, gazete, radyo, billboard, dergi, sinema  internet gibi mecralar aracılığıyla çeşitli mal, ürün ve

hizmetlerin hedef kitlelere ve tüketicilere belirli bir ücret karşılığında tanıtılmasıdır.

      Bu işin ana unsurları; bir ücret karşılığında yapılması, tanıtım yaptıran firmalarınn belli olması, mal ürün ya da hizmetlerin

tanıtımı yapılırken geniş hedef kitlelere ve tüketicilere hitap eden görsel işitsel ve yazılı medya  araçlarının kullanılmasıdır.Reklam

tüketicilere mal ürün ve hizmetler ve bunların kullanımı hakkında ürünlerin nereden, nasıl, hangi fiyatlara alınabileceğı hakkında

bilgi verir, tüketicilere doğru mal ve ürünü almaları için yol gösterir.


     İşletmelerin Pazar payını arttırmasında, marka değerlerinin yükselmesinde, yeni üretim politikalarının tesbitinde ve

yatırımlarının yönlendirilmesinde önemli bir yardımcı unsurudur.Başka bir tanımla reklam; Bir mal, ürün veya hizmete ilişkin bir

mesajı çeşitli medya yöntemleri ile olarak hedef kitlelere tanıtmak için yapılan planlama ve eylemlerin tümüdür.Tanıtım, sürekli

yaratıcılık, sürekli yeni fikirler ve stratejiler gerektiren bir uygulama sanatıdır. Hedef kitlelerin ve tüketicilerin kullanmakta

olduğu ve satın almayı alışkanlık haline getirdikleri bir ürün veya hizmetin akıllarda sürekli güncel tutulmasının ya da tüketicide

bir başka markaya satış eğilimini yaratmak reklam yoluyla gerçekleşebilmektedir.Tanıtıma çeşitli medya ortamları vasıtasıyla

pazarlama faaliyetlerini kullanarak satış yapmakta diyebiliriz. Bütün tanıtım hizmetlerinin amacı firmaların Pazar payını ve

 satışlarını artırmaktır.  Tüm bu tanımları özetleyecek olursak; bir mal, ürün veya hizmetin tanıtılacağı pazarın ve tüketicilerin

değerlendirilmesi için yapılacak araştırmalar, reklam hedefinin, harcamaların ve hedef kitleye verilecek mesajların tasarlanması,

bütçe için kaynak planlaması, tasarımın ne zaman nasıl nerede, hangi ortamlar ile  yapılacağı konusundaki stratejilerin tesbiti

karar sürecindeki faaliyetlerin tamamıdır.
var uyeara='/uyelerdeara.php'; var grupara='/gruplarda_ara.php'; var forumara='/forumda_ara.php';
 
 
 

 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol